Om oss/About us

Om oss
ELEKTROFIX AS importerer og forhandler elektrorelatert utstyr og utfører tjenester for jernbane, kraft- forsyning og produksjon, installasjon, elektoindustri samt rådgivning.

Vårt intern-kontrollsystem og HMS er iht. ISO 9001, og alle våre leverandører iht. ISO 9001. om oss/about us

  • Vi er til for deg som kunde, med teknisk veiledning, materiallevering, service og montasje
  • Vi velger leverandører som hjelper til for at du skal få tilfredse oppdragsgivere
  • Vi bruker vår kunnskap til å formidle våre leverandørers kompetanse for at du skal få et anlegg med riktig balanse mellom estetikk, teknikk og pris
  • Vi er gode på elektrisk konnektering og lys
  • Vi er sertifisert av transQ og SellihcA som begge tilhører AchilleS

Se våre sertifikat: transQ

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

About us
ELEKTROFIX AS is importing and selling material and doing service.

Our internal control system is in accordance to ISO 9001, and all companies supporting us
work in accordance to ISO 9001 or better.

  • We are here for you as a customer, with technical advices, supply of material, service  and installation work.
  • We select suppliers who can help us to make you and your customers satisfied.
  • We are using our knowledge to transfer the competence of our suppliers, which will give you the right balance between aesthetic, technique and price.
  • We are specialist on electrical connections and associated tools, flexibles and lightening.
  • We are certificated from TransQ and SellihcA bouth belong to AchilleS.

Here are ouer certificats:  transQ