IXXI 1kV (RZ1-K) Al koblingsledning

Tlf.: +47 915 82 088 |

E-post: steinar@elektrofix.no

dobbeltisolert halogenfri

ixxi-al

Produktinformasjon

BRUKSOMRÅDE
Dobbeltisolert koblingsledning til alle typer lavspennings anlegg for
inne- og utendørs installasjoner. Spesielt egnet for industri, fabrikker
og andre områder hvor det kan være fare for elektriske forstyrrelser.
Ledningen er egnet til nedgraving og kan ligge utendørs.

OPPBYGGING
Leder: Elektrolytisk aluminiumsleder, klasse 2
Isolasjon: Kryssbundet XLPE type DIX 3 iht. HD 603-1
Ytre kappe: Polyethylen type DMO 1 iht. HD 603-1, sort
Merking: Utvendig merket typebetegnelse og dimensjon.
Metermerking og produksjonsår.
Leveringsform: Trommel
Bøyeradius: 15 x kabeldiameter

TEKNISKE DATA
Drifts temp.: maks 90°C
Driftspenning U: 0,6/1 (1,2) kV

NORMER
Materialkrav: Cenelec HD 603-5X
Selvslukkende: IEC 60332-1-2 og 3
Halogenfri: IEC 60754-1
Røyksvak: IEC 61034-1
Godkjenninger: CE-merket, RoHS